Back

Artists of the Moscow Art Theater in the Cinema

Film Information

Please find all relevant information about this film we have on file below.

Abstract
Fragments from the films "Maiden Mountains", "Polikushka", "Morozko", "Aelita", "Cigarette Case from Mosselprom", "Collegiate Registrar", "Bear's Wedding", "Mother", "Three Million Trial", "Woman's Victory "," Lame master "," Ice house "," Girl with a box "," Land in captivity "," The case of Pelageya Demina "," The man from the restaurant "," Who are you? "," House on Trubnaya "," A Man Was Born "," White Eagle "," Salamander "," Glass Eye "," You Can't Enter the City ", in which the artists of the Moscow Art Academic Theater were filmed: N. A. Podgorny, N. V. Bazilevskaya, M. A. Krzhanovskaya, E. M. Raevskaya, E. K. Elina, V. M. Mikhailov, I. M. Moskvin, V. P. Bulgakova, N. A. Sokolovskaya, K. N. Elanskaya, B. N. Livanov, V.O. Toporkov, Yu.A. Zavadsky, V.G. Orlova, N.P. Batalov, A.M.Dmokhovskaya, E.F.Skulskaya, N.G. Aleksandrov, A.L. Vishnevsky, V. V. Protasevich, N. V. Tikhomirov, S. A. Mozalevsky, L. M. Schumacher, M. Blumenthal-Tamarina, M. I. Prudkin, B. S. Maloletkov, A. K. Tarasova, V. Batalov, BUT. I. Guzeev, I. M. Kudryavtsev, V. I. Kachalov, N. P. Khmelev, V. V. Polonskaya, L. M. Leonidov.
Director
There is no data
Color
B&W
Film ID
17909
Keywords
cinematography
, cinema
Meterage
696
Number of Parts
3
Release Date
1930
Sound