Back

From Century to Century on a Soccer Ball

Film Information

Please find all relevant information about this film we have on file below.

Abstract
The film is dedicated to the history of Soviet and Russian football. The shooting is commented on by the actor B. Shcherbakov (synchronously and behind the scenes). The film includes films and photographic documents of the RGAKFD, the State Film Fund, museums of physical culture and sports. Fragments of football matches between Russian, Soviet teams, fragments of football matches of international sports competitions over the years (pre-revolutionary and modern filming). Athletes, coaches at trainings, camps, during meetings and awards, sports commentators during matches, including: N.N. Ozerov, V.S.Sinyavsky, F. Semin, N. Starostin, A. Starostin, P. Isakov, M. Butusov, N. E. Sokolov, P. Dement'ev, M. Yakushin, S. Ilyin, S. Leut, V. Sokolov, A. Akimov, V. Stepanov, G. Fedorov, B. Vaichadze, N. Khomich, L. Soloviev, V. Blinkov, V. Trofimov, A. Malyavkin, V. Kartsev, K. Beskov, S. Soloviev, V. Bobrov, B. A. Arkadiev, V. Demin, A. Grinin, V. Soloviev, V. Nikolaev, A. Gogoberidze, L. Ivanov, Yu V. Salnikov, E. Streltsov, V. Ivanov, N. Dementyev, S. Salnikov, A. Ilyin, I. Netto, A. Isaev, M. Ogonkov , B. Kuznetsov, L. Yashin, Yu. Voinov, S. Metreveli, V. Monday, G. Kachalin, A. Akimov, A. Ponomarev, G. Gusarov, V. Bubukin, V. Voroshilov, V. Maslachenko, O Kapaev, OR. Ashenkov, V.A. Maslov, V. Lobanovsky, A. Byshovets, V. Kolotov, G. Khusainov, G. Kachalin, A. Paramonov, A. Shesternev, Savdunin, Fedusov, Shavrov, Ryzhkin, I. Chislenko, V. Korolenko, V. Maslov, V. Anichkin, M. Meskhi, D. Kipiani, M. Khurtsilava, A. Chevadze, R. Shengelia, V. Gutsaev, V. Drotseli, O. Blokhin, E. Markanov, A. Mamedov, Yu. Kuznetsov, A. Banishevsky, Yu. Gavrilov, F. Cherenkov, I. Dobrovolsky, N. Simonyan, Yu. Nyrkov, V. Ivanov, V. Bubukin, A. Byshovets, V. Fedotov, E. Lovchev, O. Romantsev give interviews (synchronously). Yu Luzhkov at the opening of one of the championships. Boris N. Yeltsin releases pigeons at the stadium.
Director
N. Orlov
Color
Color
Film ID
32032
Keywords
football
Meterage
3855
Number of Parts
15
Operators
A. Ryabov, V. Pishchalnikov. Yu Strakhov
Release Date
1998
Sound