Back

Plenum of the Union of Cinematographers

Film Information

Please find all relevant information about this film we have on file below.

Abstract
Moscow city. January 17, 1974 Home Cinema. Participants in the plenum in the meeting room, lobbies. Present: F. T. Ermash, L. Kulidzhanov, G. Chukhrai, B. Babochkin, V. Sanaev, Yu. Raizman, G. Strizhenov, V. Avdyushko, V. Ivashev, S. Svetlichnaya, A. Kapler, E. Kopelyan, P. Kadochnikov, L. Shagalova, E. Matveev, N. Kryuchkov, B. Andreev, V. Artmane, L. Chursina, I. Dmitriev, T. Nosova, N. Bogoslovsky, G. Yukhtin, V. Tikhonov, E. Ledzhey, V. Safonov, E. Gabrilovich, M. Donskoy, G. Roshal, S. Martinson, M. Pugovkin, Z. Kirienko and others. Speakers: A. Batalov, L. Kulidzhanov, S. Gerasimov, S. Rostotsky, B. Babochkin, D. Banionis, L. Chursina, M. Ulyanov, L. Smirnova, V. Artmane and others.
Director
There is no data
Color
B&W
Film ID
28856
Keywords
cinematography
Meterage
211
Number of Parts
1
Operators
B. Citron
Release Date
1974
Sound